Езикова подготовка за медици в Германия

Индивидуални решения

За всеки един кандидат имаме индивидуално решение!

Споделете с нас Вашето желание за професионална реализация като лекар, фармацевт, зъболекар, медицинска сестра, акушерка, рентгенов лаборант в Германия.

Заедно ще намерим оптималното за Вас решение.

Успешното полагане на изпит по немски език за ниво Fachsprachprüfung (FSP) често се явява основно препятствие  по пътя към успешната професионална реализация на българските лекари в чужбина.

Необходимо е владеене на  немски език на ниво минимум В2, както и детайлни познания по отношение на професионалната терминология в областта на медицината. В някои специалности са необходими и по-сериозни специализирани познания като например психиатрия, неврология и т.н.

Често неправилният избор на преподавател по немски език се оказва основна причина за демотивация и дори отказ от кандидатстване  на висококвалифицирани специалисти.

За да покрият необходимите изисквания е необходимо да се обърнат към преподаватели, които са наясно в детайли с терминологията на професионалния немски език.

За нуждите на своите довереници CT-MED изгради през годините трайни партньорски взаимоотношения с преподаватели по немски език, специализирали конкретно в подготовката на медицински кадри. Те познават в детайли изискванията на немските институции и, обичайно, подготвените от тях кандидати преминават изпита по немски език с висока успеваемост.

Кандидатите на CT-MED се ползват с предимство при записването на курс по немски език, получават преференциални условия и могат да се възползват от онлайн или присъствена форма на обучение.

Отличното владеене на немски език е задължителна стъпка за успешно кандидатстване и получаване на апробация. Езиковата подготовка в никакъв случай не трябва да се подценява и като условие за по-лесна и успешна адаптация след постъпването на работа.

Нивото на езика, което се изисква за започване на работа на квалифицираните здравни кадри, за момента е B1/B2,  в зависимост от работното място и заеманата длъжност.

За кандидатите, владеещи немски на ниво B2, които предпочитат онлайн обучението, бихме препоръчали нашия немски партньор, който ще Ви подготви онлайн за медицинския изпит за лекари. Като наши клиенти можете да се възползвате от 20% намаление на таксата за курса.

Разбира се, че ние също сме на Ваше разположение за онлайн упражнения.

На нашите кандидати предлагаме онлайн упражнения както за предстоящите им интервюта с работодателите, така и преди явяване на езиковия изпит за лекари.