Езикова подготовка за медици в Германия

Езикова подготовка за медици в Германия

Индивидуални решения

За всеки един кандидат имаме индивидуално решение!

Споделете с нас Вашето желание за професионална реализация като лекар, медицинска сестра, акушерка, рентгенов лаборант в Германия.

Заедно ще намерим оптималното за Вас решение.

Кои езикови изисквания трябва да бъдат изпълнени, за получаването на лиценза за работа като лекар в Германия?

Основното изискване, на което трябва да отговаря всеки един чуждестранен лекар, който желае да работи по професията си в Германия, е доказателство за адекватни умения по немски език.

Компетентният орган в различните региони решава кои сертификати и документи ще бъдат признати. Ние имаме грижата да се свържем със службата, в чиито регион нашите медици биват поканени на работа и да ги информираме за актуално изискваните документи, поемайки им кореспонденцията с компетентният орган.

С цел стандартизиране на изискванията, Конференцията на здравните министри постигна съгласие през юни 2014, относно ключовите точки за необходимите познания по немски език. Наред с други неща беше постигнато съгласие, че чуждестранните лекари трябва да имат поне общото ниво на езика B2 на Общата европейска езикова рамка. Освен това трябва да се положи специален технически езиков тест, който трябва да се основава на ниво C1 на Общата европейска езикова рамка.

Във всички федерални щати актуално се изисква общо ниво на езика B2 и трябва да се положи специализиран езиков тест на ниво C1.

Тъй като изискванията могат да бъдат променени по всяко време, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да Ви предоставим актуална информация за желаният регион.

Възможности за подготовка за медицински изпит за лекари

В стремежа си да осигурим на нашите кандидати (нуждаещи се от езикова подготовка по немски език) оптимални възможности за професионална реализация и личностна интеграция в Германия, ние се свързахме с едни от най-добрите преподаватели по немски език в България, които работят изключително с наши кандидати. Те са изпитани във времето и подготвят успешно лекари за медицинския изпит, необходим за получаване на разрешителното за практикуване в Германия.

Те биха могли да подготвят успешно и Вас до необходимото C1 ниво !

Нивото на езика, което се изисква за започване на работа на квалифицираните здравни кадри, за момента е B1/B2,  в зависимост от работното място и заеманата длъжност.

За кандидатите, владеещи немски на ниво B2, които предпочитат онлайн обучението, бихме препоръчали нашия немски партньор, който ще Ви подготви онлайн за медицинския изпит за лекари. Като наши клиенти можете да се възползвате от 20% намаление на таксата за курса.

Разбира се, че ние също сме на Ваше разположение за онлайн упражнения.

На нашите кандидати предлагаме онлайн упражнения както за предстоящите им интервюта с работодателите, така и преди явяване на езиковия изпит за лекари.