Директно кандидатстване за работа

Не намирате нищо подходящо? Тогава Вие поемете инициативата!

Изпратете ни вашето CV!
Заедно ще намерим желаното от Вас работно място!

за Вашата автобиография

за Вашите дипломи

Процес на кандидатстване

Процесът на кандидатстване е продължителен и, за да завърши с положителен резултат, е необходима сериозна и старателна подготовка. Подборът на подходящи оферти се осъществява едва след подаване на всички необходими документи, получаване на разрешително за работа и успешно полагане на изпит по немски език.

Последователността на стъпките по кандидатстване на медицински персонал в Германия се изразява в:

  • подготовка и представяне на всички необходими документи към институциите в Германия за получаване на апробация (разрешително за работа);
  • подготовка за и полагане на изпит по немски език;
  • избор на специалност за реализация, регион и подходящо предложение за работа;
  • подготовка на медицинските кадри за посещение и интервю с евентуални работодатели.

Фактическото кандидатстване за получаване на апробация в Германия осъществява CT-MED с помощта на пълномощно от името на кандидатите. Екипът ни е запознат в детайли с всички законови изисквания и съдейства за задействането на документите в най-кратки срокове.

В процеса на работа сме оптимизирали до максимум всички административни и законови процедури, което ни позволява да спестим на квалифицирания медицински персонал изключително много време и средства в лутане между институциите.

Още при началната консултация всеки кандидат се запознава в детайли с всички законови изисквания и документи, които трябва самостоятелно да подготви и подаде към CT-MED. В процеса на кандидатстване екипът ни поддържа тясна и директна комуникация с медицинските кадри, за да им съдейства при всеки възникнал проблем или въпрос.