Работа за медици в Германия

Filter by

Не намирате нищо подходящо?

Тогава Вие поемете инициативата!

Вече над десетилетие CT-MED успешно подава ръка на мотивираните медицински специалисти по пътя им към мечтаната кариера в Германия.

Опитът ни  в посредническите услуги ни помага да извършим напълно комплексно съдействие с визия за бъдещето на всеки, който реши да ни се довери.

За да бъдете сред нашите доволни и реализирани клиенти ние ще ви:

 • съветваме и консултираме, ще ви критикуваме и стимулираме и накрая ще ви поздравим и ще се гордеем с вашия успех;
 • съдействаме в подготовката и подаването на необходимите документи за получаване на разрешително за работа;
 • осигурим адекватна и компетентна езикова подготовка и ще се упражняваме с вас, докато не получите нужната увереност;
 • организираме пътуването и полагането на изпита по немски език и ще ви напътстваме, за да ви вдъхваме увереност;
 • съдействаме във вземането на адекватно и успешно решение по отношение на желаната от вас специализация;
 • изберем и предложим най-атрактивните и подходящи за вашето търсене обяви за работа;
 • съдействаме компетентно в намирането и подаването към работодател на всички необходими документи;
 • осъществим детайлна подготовка за посещения и интервю с евентуален бъдещ работодател;
 • коригираме и изготвим нужните за кандидатстването Ви документи;
 • съдействаме и организираме всички необходими пътувания за полагане на изпит, интервю и преместване в Германия;
 • съдействаме в подготовката и сключването на трудов договор;
 • бъдем до вас при вашата професионална и лична адаптация в Германия;
 • останем ваш верен партньор след започване на работа в Германия и ще ви съдействаме напълно по пътя към успеха;
 • окажем финансова помощ на тези, които покажат истинска мотивация, сериозно отношение, търпение и последователност.

Имате ли други въпроси?

Може да разчитате на нас – на всеки Ваш въпрос имаме отговор!

Кой може да кандидатства за работа в Германия?
За работа като квалифициран медицински персонал в Германия могат да кандидатстват лекари-специализанти, лекари-специалисти, медицински сестри, акушери и рентгенови лаборанти.

Няма ограничение за избора на специализация, но търсенето и реализацията в определени медицински специалности е значително по-трудно. Ако, обаче, лекарите заявят категорично желание и покажат нужното упорство и търпение, екипът на CT-MED ще им помогне до постигане на желаната реализация.

Възможностите за кариерно развитие пред българските лекари са неограничени в перспектива. Основната цел на CT-MED е медицинските специалисти да се реализират именно там, където ще бъдат най-полезни за себе си, работодателите и пациентите си.

Кои кадри ще се адаптират и реализират успешно в Германия?
За съжаление реалността и трудовите практики на лечебните заведения в България в масовия случай силно контрастират на медицинските практики в Германия.

Преди да вземат решението да продължат професионалния си път в чужбина, българските лекари и квалифицирани медицински кадри трябва да се замислят дали биха могли да работят в условия на усърден труд, дисциплина и, разбира се, адекватно на положените усилия заплащане.

Опитът ни сочи, че в Германия се реализират успешно кадрите с призвание, които приемат медицинската професия като мисия и постоянно усъвършенстване.

Какви са изискванията към кандидатите?

 • – Завършено медицинско образование
 • – Владеене на немски език на много добро ниво, сертификат B2
 • – Желание и готовност за работа и установяване в Германия
 • – Чисто свидетелство за съдимост
 • – Няма заведени съдебни дела срещу Вас

Какви документи е необходимо да предоставя на агенцията?

Актуална автобиография като документ във Word, копие на медицинската диплома с приложението в PDF формат, мотивационно писмо и ако е наличен – каталог с извършените операции.

Какви документи са необходими за молбата за разрешително за практикуване в Германия?

На първо място медицинската диплома с приложението и актуална автобиография.

Останалите документи ще подготвим заедно в зависимост от региона, в който ще се подават документите.

Колко печели един лекар в Германия?

В повечето клиники заплащането е съобразно колективния трудов договор.

Вашият нетен доход зависи от данъчния Ви клас (съществуват 6 данъчни класа), към който сте класифицирани.

В общинските болници  лекарите получават към момента брутна месечна заплата между 4512,45 евро (1-ва година ) и 5800,44 евро (6-та година). Месечните брутни заплати за специалисти се движат между 5955,71 евро (1-ва година) и 7648,64 евро (от 13-та година). Тези заплати се базират на 40-часова работна седмица. Допълнителни дежурства и извънреден труд се заплащат допълнително.

Извънредният труд и дежурствата се заплащат от работодателя или се компенсират със свободно време.

Колко време важи разрешителното за практикуване в Германия след неговото издаване?

То се издава за неопределен срок и важи в цяла Германия.

Каква е цената на услугите на Вашата агенция?

Съдействието ни е напълно безплатно с изключение на кандидатите, които не бъдат назначени с помощта на посредническите услуги на CT-MED.

Какви видове болнични заведения има в Германия?

Съществуват три групи собственост на болничните заведения: общински (държавни), с нестопанска цел (социални сдружения, благотворителни, църковни) и частни болници.

Защо има различни видове собственост на болничните заведения?

Причината за това е, че този така наречен принцип на многообразието на болничните заведения е защитен от конституционното право.

Според една статистика на Германското болнично дружество, през 2008 г. в Германия е имало 571 общински болници, 673 болници с нестопанска цел (спонсорирани от църковни институции) и 537 частни болници. Има тенденция броят на частните болници да се увеличава, за сметка на останалите, тъй като те биват приватизирани малко по малко.

Не намирате нищо подходящо? Тогава Вие поемете инициативата!

Изпратете ни Вашето CV!
Заедно ще намерим желаното от Вас работно място!

за Вашата автобиография

за Вашите дипломи