Услуги

 • Ние Ви съветваме, придружаваме и подкрепяме стъпка по стъпка по пътя към Вашия професионален успех в Германия;
 • Предлагаме Ви атрактивни и индивидуални оферти за работа;
 • Работим за Вас напълно безплатно, дискретно, на базата на взаимно доверие;
 • Ориентираме Ви в немската здравна система и различията й спрямо останалите европейски държави;
 • Подготвяме, оформяме, обработваме Вашите документи за кандидатстване;
 • Ние Ви подготвяме индивидуално за предстоящите интервюта;
 • Организираме Вашето пътуване за предстоящи интервюта, гостувания в отделения или езиковия изпит за лекари в Германия;
 • Ние Ви придружаваме при подаването на молбата Ви за лиценз за практикуване на лекарската професия в Германия;
 • Провеждаме с Вас индивидуални упражнения за подготовката Ви за езиковия изпит за лекари в Германия;
 • Съдействаме Ви при настаняването и установяването на новото работно място и успешната Ви интеграция;
 • Ние оставаме Ваш верен съветник и след Вашето назначение, отново напълно безплатно;