Актуално за Кандидати

Ако искате да работите като лекар в Германия…

Ако искате да работите като лекар в Германия, се нуждаете от лиценз за практикуване като лекар или разрешение за работа. Лицензът е разрешение за работа като лекар за неограничено време. Само лицензирани (апробирани) лекари могат да работят във всички региони на Германия както на постоянен работен договор в болница така и като частно практикуващи лекари. Разрешителното за работа обаче е само за ограничен период от време и ограничено за региона, за който е издадено. Обикновно е ограничено до четири години. Ако има важни причини, разрешението за работа може да бъде удължено. Тези два варианта за практикуване е наложен от това, че не всички кандидати отговарят на изискванията за получаване на лиценз за свободно практикуване. Това е възможност за тези медици да получат възможност за практикуване. Лекарите с придобита специалност извън Германия, които желаят тази да им бъде призната в Германия се нуждаят първоначално от лиценз за практикуване на медицина или професионален лиценз, а също и признаването на квалификацията им на специалисти от съответният държавен лекарски съюз.