Разрешително за упражняване на професията или лиценз за практикуване – кой за какво може да кандидатства?

Чуждестранните лекари могат да кандидатстват за лиценз за практикуване  в зависимост от произхода им въз основа на следните правни...

Прочети още

Колко печели един лекар специализант и един лекар специалист в Германия?

Марбургер Бунд е единственият медицински съюз в Германия, който има сключени колективни договори за заплащане с различни инвестито...

Прочети още