Актуално за Кандидати

Обучение по медицина в Германия

Обучението по хуманна медицина за жени и мъже лекари е равномерно регулирано в цяла Германия, чрез правилника за придобиване на лиценза за практикуване. Университетите в Германия, които обучават студенти по медицина, са изградили програмата си на обучение базирайки се на тези изисквания.

Обучението по медицина продължава обикновено шест години и три месеца. Всеки студент по медицина, който завърши успешно обучението си, придобива званието лекар или лекарка и може да кандидатства за лиценз за практикуване като лекар.

Лекарите и лекарките, които желаят да придобият докторска степен, трябва да защитят и докторска дисертация.