Актуално за Кандидати

Колко печели един лекар специализант и един лекар специалист в Германия?

Марбургер Бунд е единственият медицински съюз в Германия, който има сключени колективни договори за заплащане с различни инвеститори на болнични заведения.

Заплатите и условията на труд (например работното време) варират минимално в зависимост от съответният колективен договор.

В общинските болници  лекарите получават в момента брутна месечна заплата между 4.512,45€(1-ва година ) и 5.800,44€(6-та година).

Месечните брутни заплати за специалисти се движат между 5.955,71€ (1-ва година) и 7.648,64€ (от 13-та година). Тези заплати се основават на 40-часова работна седмица. Допълнителни услуги и извънреден труд се заплащат допълнително.

Ако сте нает като назначен лекар или като лекар специалист в поликлинично звено или за амбулаторна дейност (практика, медицински център и др.) тези колективни трудови договори не се прилагат дирекно, но трябва да се използват като основа при договаряне на брутното месечно възнаграждение и на другите условия на труд.