Актуално за Кандидати

Упражняване на лекарската професия

В Германия лекарите намират възможности за работа предимно в медицински кабинети, болници, рехабилитационни центрове, медицински лаборатории, домове и хосписи за възрастни и болни хора, както и във фармацевтичната индустрия.

В Германия всички лекари са задължени да плащат членство в съответната федерална медицинска асоциация. Хуманните медици и лекарите, притежаващи частни практики, така наречените резидентни лекари, които задължително трябва да имат лиценз и квалификация на специалисти, също така се задължават да се присъединят към асоциацията на лекарите, работещи със здравноосигурителната каса.

Законът изисква редовно участие в курсове за следдипломно обучение на лекарите, така че те винаги да бъдат в течение на най-новите познания в тяхната сфера.

Трябва да се прави разлика между тези курсове за следдипломно обучение в системата на здравеопазването  и преди това описаните лекарски специализации за придобиване на специалност.

Това се извършва в хода на работа по трудово правоотношение като лекар, под ръководството на медицински специалист, упълномощен за обучаване на специализанти.