Актуално за Кандидати

Лекарска специализация

След приключване на обучението си по медицина лекарите и лекарките могат да продължат обучението си за придобиване на специалност.  За целта те работят като ординатори в университетски клиники или в медицинско заведение, в което има специалисти, упълномощени за обучението на лекари, в това число влизат и частно практикуващи лекари с правомощия за обучение на младите лекари. По време на обучението си лекарите и лекарките биват съпровождани от лекар специалист, който е упълномощен за целта от лекарския съюз.

Понастоящем има 43 различни квалификации на лекари специалисти, като средното време за придобиване на специалност отнема между пет и шест години.

Правното основание са правилниците за специализация на съответния лекарски съюз, които се придържат към стандартните регламенти за допълнителното обучение на Германската медицинска асоциация и са намерили приложение във федералното право.

Обучението приключва с полагане на изпит пред съответната държавна лекарска асоциация.