За Германия

Правила за употреба на формите „ти“ и „Вие“

Стандартното обръщение е в учтивата форма „Вие“.

– Обръщението на „ти“ трябва да бъде предложено. Обикновено по-възрастният от двамата прави това предложение.

– На работното място обаче обръщението на „ти“ се предлага от този, който има по- висока позиция. Следователно шефът решава, дали да се обръщат към него на ти или на Вие, дори и да е по-млад от служителя си. При равна служебна йерархия, решението отново се взема от по-възрастния.

– Важно в случая е, че предложението за обръщение на „ти“ може само да бъде предложено, но не и измолвано. Неучтиво е да попитате шефа си: Мога ли да Ви говоря на „ти“?

– Оттеглянето на вече предложено обръщение на „ти“ се счита за неуместно. Освен ако не се касае за временно правило по време на голф или алпинизъм.